Nova imatge del Circuit 3×3 FCBQ!

El Circuit 3×3 FCBQ es consolida i enguany presentem una 3a edició carregada de novetats com una imatge i marca completament nova: